Μέλη

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

 
Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι τα κατωτέρω: 
 
  • ΤΑΚΤΙΚΑ (Τ):
            Μπορούν να γίνουν όλοι οι αξιωματικοί (Απτχοι – Ανθστές), οι οποίοι αφού αποστρατευθούν λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:
                        α. Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος με το ΦΕΚ της Αποστρατείας τους
                        β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (ή προσωρινό έγγραφο)
                        γ. Δύο (2) φωτογραφίες
                        δ. Καρτέλα Τακτικού Μέλους συμπληρωμένη.
            Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς κάποιος απόστρατος που είναι μερισματούχος εάν δεν απευθυνθεί στην Ένωση δεν εγγράφεται και δεν θεωρείται Μέλος.
 
  • ΟΡΦΑΝΙΚΑ (Ο):
            Μπορούν να γίνουν η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς και τα άγαμα αδέλφια που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:                 
                        α. Βεβαίωση Μερίσματος του ΜΤΑ
                        β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
                        γ. Δύο (2) φωτογραφίες
                        δ. Καρτέλα Ορφανικού Μέλους συμπληρωμένη.
            Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί ύστερα από την έγκριση του επομένου Συμβουλίου του Δ.Σ. της Ενώσεως, το οποίο θα εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς κάποιος δικαιούχος που είναι μερισματούχος εάν δεν απευθυνθεί στην Ένωση δεν εγγράφεται και δεν θεωρείται Μέλος.
 
 
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Π):
 
            Μπορούν να γίνουν όλοι οι αξιωματικοί (Απτχοι – Ανθστες), οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:
                        α. Έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει την σχέση τους με την Πολεμική Αεροπορία
                        β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (ή προσωρινό έγγραφο)
                        γ. Δύο (2) φωτογραφίες
                        δ. Καρτέλα Προαιρετικού Μέλους συμπληρωμένη.
            Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί ύστερα από την έγκριση του επομένου Συμβουλίου του Δ.Σ. της Ενώσεως, το οποίο θα εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Με την εγγραφή του το Προαιρετικό μέλος εάν επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα της Ενώσεως (ΗτΑ) θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ταμία για την συνδρομή, την οποία θα πρέπει να καταβάλει.
  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ
 
            Δικαιούνται κάρτα εισόδου για τις ευκολίες, τις οποίες παρέχει η ΠΑ, οι κάτωθι:
                        α) Η Σύζυγος
                        β) Τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας
                        γ) Οι γονείς και των δύο συζύγων
                        δ) Τα άγαμα αδέλφια (άρρενα – θήλεα) του δικαιούχου μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους ή ανεξαρτήτου ηλικίας, εφ’ όσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και προστατεύονται από τον ίδιο.
                        ε) Τα εγγόνια μέχρι 25 ετών μαζί με τους γονείς τους, εφ’ όσον ο γονέας του τέκνο του Μέλους είναι έως 50 ετών.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
 
                        α. 1 φωτογραφία για κάθε μέλος
                        β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
            γ. Σε περίπτωση που υπάρχουν γαμπροί ή νύφες χρειάζεται και
                ληξιαρχική πράξη γάμου.

Καιρός

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία χρησιμοποιούμε cookies.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν μια εμπορική εταιρία αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, η συγκεκριμένη μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό της cookie, αλλά όχι σε αυτό μιας άλλης εταιρίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν σας προσδιορίζουν σε προσωπικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία σας.

Το eaaakalamatas.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

√ Για την αναγνώριση ή/και διατήρηση του περιεχομένου που εισάγετε κατά την διάρκεια μιας σύνδεσης στον Ιστότοπο, καθόλη την διάρκεια αυτής της σύνδεσης.

√ Για την καταμέτρηση και διερεύνηση της  αποτελεσματικότητας του διαδραστικού online περιεχομένου, των λειτουργιών, διαφημίσεων και άλλων επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα κατά την σύνδεση με τον Ιστότοπο. 

√ Για να παρακολουθούμε αναλυτικά στοιχεία και τη χρήση του Ιστότοπου και να βελτιώνουμε ποιοτικά και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

√ Για να μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενο επισκέπτη και να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις που ενδέχεται να είχατε ορίσει όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας επισκέφτηκε τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα επαναλαμβάνετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.

√ Για να μας βοηθήσουν να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο που βλέπετε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο μας.